Ceturtdiena,  19. septembris,  2019
 
Vārda dienas:   Muntis, Verners
Saldus namu pārvalde
   
  Informējam, ka to māju dzīvokļu īpašniekiem, kurās nav noslēgti pārvaldīšanas līgumi vai normatīvo aktu noteiktā kārtībā dzīvokļu īpašnieki nav vienojušies par apsaimniekošanas maksas apmēru, SIA “Saldus namu pārvalde” ir sagatavojusi plānotās apsaimniekošanas maksas tāmes un remonta darbu sarakstus 2017.gadam.
   
  Pakalpojums, kas kļūst aizvien populārāks un pieejamāks visā Latvijā – e-rēķini – tagad pieejami arī mūsu klientiem. Turpmāk rēķinus par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem varēs saņemt arī Swedbank internetbankā, kur tos būs iespējams apmaksāt uzreiz ar dažiem klikšķiem vai arī pieslēgt rēķinu automātisku apmaksu. Pakalpojums ir bez maksas.  
   
  Komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde, kanalizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana, asenizācija, siltums, siltā ūdens cirkulācija, siltā ūdens uzsildīšana, koplietošanas elektrība) aprēķināšanas kārtību reglamentē vairāki normatīvie akti, kā arī regulējums var tikt noteikts ar līgumu vai lēmumu.  
   
  Ministru kabinets šī gada 15. marta sēdē apstiprināja jaunu atbalsta programmu energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Programmas mērķis ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.  
   
  Ar 2016.gada 1.februāri stājas spēkā Saldus novada domes apstiprinātie noteikumi “Noteikumi par Saldus novada pašvaldības dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu”, turpmāk – Noteikumi Kompensēti tiks tikai Noteikumos uzskaitītie remonta darbu veidi – dzīvokļa logu un ārdurvju maiņa, konkrēti santehniskie darbi, elektroinstalācijas maiņa un dzīvokļa apkures iekārtas nomaiņa un remonts.  
   
  Pamatojoties starp Saldus namu pārvalde un SIA “SOLLO” noslēgto sadarbības līgumu sākot ar 2016.gada 01.janvāri, MAXIMA Latvija veikalos var apmaksāt Saldus namu pārvalde rēķinus. Pakalpojuma maksa par viena rēķina apmaksu ir 0,40 EUR.
   
  Lai nodrošinātu efektīvu un ātru informācijas apmaiņu starp daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un SIA “Saldus namu pārvalde”, kā arī lai uzlabotu pārvaldīšanas pakalpojumu sniegto kvalitāti, SIA “Saldus namu pārvalde” aicina dzīvokļu īpašniekus Dzīvokļa īpašuma likuma 18.panta noteiktajā kārtībā (dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, aptaujas veidā vai citādi savstarpēji vienojoties) pieņemt lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu (tā saucamo mājas vecāko) un iespējamo atlīdzību šai personai par pienākumu veikšanu.  
   
  Ar 2016.gada 1.februāri SIA “Saldus namu pārvalde” ir noteikusi maksu par rēķinu sagatavošanu papīra formātā  – 1,00 euro mēnesī, t.sk. PVN. Pakalpojuma maksā ir iekļauti rēķina sagatavošanas un pasta izdevumi.  
   
  Apsaimniekošanas maksa 2016.gadam (16.10.2015.)
  Dzīvojamām mājām, kurām nav noslēgti pārvaldīšanas līgumi vai normatīvo aktu noteiktā kārtībā dzīvokļu īpašnieki nav vienojušies par apsaimniekošanas maksu, informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” ir sagatavotas dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas tāmes 2016.gadam. Katrs dzīvokļa īpašnieks ar apsaimniekošanas maksas tāmi un plānoto remontdarbu sarakstu var iepazīties interneta vietnē  http://radijumi.saldus.lv/, sadaļā “Dokumenti”, vai arī SIA “Saldus namu pārvalde” birojā Peldu ielā 3, Saldū.
   
  Saldus Namu Pārvalde
  Peldu iela 3,
  Saldus, Saldus novads, LV-3801
  Latvija
   +371 63807373
    
   

  Bojājumu pieteikšana
  visu diennakti – Tālr.: 63807373