Trešdiena,  20. novembris,  2019
 
Vārda dienas:   Anda, Andīna
Saldus namu pārvalde
   
  Ar 2016.gada 1.februāri SIA “Saldus namu pārvalde” ir noteikusi maksu par rēķinu sagatavošanu papīra formātā  – 1,00 euro mēnesī, t.sk. PVN. Pakalpojuma maksā ir iekļauti rēķina sagatavošanas un pasta izdevumi.  
   
  Apsaimniekošanas maksa 2016.gadam (16.10.2015.)
  Dzīvojamām mājām, kurām nav noslēgti pārvaldīšanas līgumi vai normatīvo aktu noteiktā kārtībā dzīvokļu īpašnieki nav vienojušies par apsaimniekošanas maksu, informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” ir sagatavotas dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas tāmes 2016.gadam. Katrs dzīvokļa īpašnieks ar apsaimniekošanas maksas tāmi un plānoto remontdarbu sarakstu var iepazīties interneta vietnē  http://radijumi.saldus.lv/, sadaļā “Dokumenti”, vai arī SIA “Saldus namu pārvalde” birojā Peldu ielā 3, Saldū.
   
  Ir noslēgusies decembra beigās aizsāktā dzīvokļu īpašnieku aptauja par tiešajiem norēķiniem ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Aptaujas tika veiktas 125 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, no kurām 123 tika pieņemti lēmumi neapstiprināt tiešos norēķinus ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem, savukārt 2 dzīvojamās mājās tika nolemts no 2015.gada 1.oktobra veikt tiešos maksājumus par sadzīves atkritumu izvešanu ar SIA “Viduskurzemes AAO”. Dzīvokļu īpašniekiem līdz janvāra beigām vēl ir iespēja mainīt savu lēmumu, sasaucot dzīvojamās mājas kopsapulci un iesniedzot tās protokolu SIA “Saldus namu pārvalde”.
   
  E-pakalpojumi (19.12.2014.)
  SIA “Saldus namu pārvalde” atvainojas saviem klientiem par novēloto rēķinu izsūtīšanu decembra mēnesī. Aizkavēšanās notikusi sakarā ar jaunas, uzlabotas grāmatvedības programmas ieviešanu. Programmas ieviešanas rezultātā dzīvokļu īpašniekiem nepieciešams no jauna reģistrēties “e-pakalpojumi” sistēmā.
   
  Tiešie norēķini (08.09.2014.)
  2014.gada 15.janvārī stājās spēkā Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma grozījumi, kas nosaka, ka turpmāk dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki varēs lemt par kārtību, kādā norēķināties ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem - izmantojot pārvaldnieka starpniecību vai maksāt tieši pakalpojuma sniedzējam. Ieviešot tiešo norēķinu sistēmu, dzīvokļu īpašnieki varēs būt droši, ka viņu maksājums par pakalpojumu ir nonācis tieši tur, kur tam būtu jābūt - pakalpojuma sniedzēja bankas kontā, taču jārēķinās ar to, ka par katru rēķinu būs jāmaksā apkalpošanas maksa, kuras apmēru nosaka pakalpojuma sniedzējs. Vairāk informācija par tiešajiem norēķiniem, skatīt šeit.
   
       SIA „Saldus namu pārvalde” ir uzsākusi karstā ūdens atslēgšanu tiem dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem, kuri ilgstoši pilnā apmērā neapmaksā rēķinus par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem. Līdz šim parādniekiem ir nosūtīti brīdinājumi par parādsaistībām, kā arī tie ir aicināti noslēgt vienošanos par pakāpenisku parāda atmaksu. Karstais ūdens tiek atslēgts tikai tiem parādniekiem, kuri nereaģē uz brīdinājumiem un neveic nekādas darbības, lai samazinātu parāda apjomu.    
   
  Par īres maksas izmaiņām renovētā un/vai rekonstruētā dzīvojamā mājā (09.07.2014.)
  2014.gada 3.jūlijā Saldus novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 22§).  “Par grozījumiem Saldus novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā „Par Saldus novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību Saldus pilsētas administratīvajā teritorijā”. Grozījumi būs saistoši tiem Saldus novada pašvaldības dzīvokļu īrniekiem, kas īrē dzīvokļus renovētās un/vai rekonstruētās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Ar Saldus novada domes lēmuma tekstu un grozījumiem var iepazīties šeit.
   
  Saldus Namu Pārvalde
  Peldu iela 3,
  Saldus, Saldus novads, LV-3801
  Latvija
   +371 63807373
    
   

  Bojājumu pieteikšana
  visu diennakti – Tālr.: 63807373