Otrdiena,  21. janvāris,  2020
 
Vārda dienas:   Agne, Agnese, Agnija
Saldus namu pārvalde
   

  Kā kompensēs īrnieku veikto ieguldījumu Saldus novada pašvaldības dzīvojamā fondā

  8. februāris 2016 2016 drukāt
  Ar 2016.gada 1.februāri stājas spēkā Saldus novada domes apstiprinātie noteikumi “Noteikumi par Saldus novada pašvaldības dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu”, turpmāk – Noteikumi
  Kompensēti tiks tikai Noteikumos uzskaitītie remonta darbu veidi – dzīvokļa logu un ārdurvju maiņa, konkrēti santehniskie darbi, elektroinstalācijas maiņa un dzīvokļa apkures iekārtas nomaiņa un remonts.
   
  Ieguldījumi tiks kompensēti, uz noteiktu laiku pilnībā vai daļēji atbrīvojot īrnieku no īres maksas peļņas daļas (maksas par pašvaldības īpašuma lietošanu), ja remonta darbi tiešām ir nepieciešami un saskaņoti pirms to veikšanas Noteikumos noteiktajā kārtībā.
   
  Pirms remontdarbu veikšanas īrniekam ir jāsagatavo rakstveida pieteikums atbilstoši izstrādātajai formai Noteikumu 1.pielikumā, norādot visu tajā pieprasīto informāciju. Attiecīgā pagasta pārvalde, ja dzīvoklis atrodas pagasta administratīvajā teritorijā, vai SIA “Saldus namu pārvalde”, ja dzīvoklis atrodas Saldus pilsētas administratīvajā teritorijā, iesniegto pieteikumu izskata, pārliecinās, vai īrniekam nav īres un komunālo pakalpojumu parādi, apseko dzīvokli, lai izvērtētu veicamo remonta darbu nepieciešamību un izcenojumu, nepieciešamības gadījumā saskaņo remontdarbu dokumentāciju Saldus novada būvvaldē, un sagatavo slēdzienu, par ko informē īrnieku.
   
  Pēc remonta darbu pabeigšanas īrnieks sagatavo atskaiti un iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus. SIA “Saldus namu pārvalde” vai attiecīgās pagasta pārvaldes pārstāvis pārbauda dzīvoklī veikto remonta darbu  apjomu un kvalitāti, un pieņem lēmumu par ieguldījumu kompensāciju vai atteikumu.
   
  Ja īrniekam ir īres vai komunālo pakalpojumu parādi, jautājums par nepieciešamajiem remonta darbiem netiek risināts, kamēr īrnieks nav nomaksājis parādus, izņemot avārijas situācijas.
   
  Kompensācijas apjoms var tikt samazināts vai atcelts, ja īrnieka darbības vai bezdarbības rezultātā tiek nodarīti zaudējumi pašvaldības īpašumam – (attiecīgajam dzīvoklim vai  dzīvojamai mājai), vai citu dzīvokļu īpašniekiem,  kā arī gadījumā, ja remonta darbi nav veikti vai ir veikti nekvalitatīvi.
   
  Aicinām īrniekus iepazīties ar Noteikumiem, jo kompensēti tiks tikai Noteikumos reglamentētajā kārtībā veiktie remonta darbu veidi, ja veiktais ieguldījums ir nepieciešams un neatdalāms no dzīvokļa.
   
   
   
   
   
  Saldus Namu Pārvalde
  Peldu iela 3,
  Saldus, Saldus novads, LV-3801
  Latvija
   +371 63807373
    
   

  Bojājumu pieteikšana
  visu diennakti – Tālr.: 63807373