Otrdiena,  21. janvāris,  2020
 
Vārda dienas:   Agne, Agnese, Agnija
Saldus namu pārvalde
   

  Lēmumu par citu kārtību, kādā tiek noteikta un aprēķināta katra īpašnieka maksājamā daļa par konkrēto pakalpojumu, pieņem dzīvokļu īpašnieku kopība

  29. jūnijs 2016, 11:37 2016 drukāt
  Komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde, kanalizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana, asenizācija, siltums, siltā ūdens cirkulācija, siltā ūdens uzsildīšana, koplietošanas elektrība) aprēķināšanas kārtību reglamentē vairāki normatīvie akti, kā arī regulējums var tikt noteikts ar līgumu vai lēmumu.
   
  SIA “Saldus namu pārvalde” ir izstrādāts un apstiprināts nolikums Par kārtību, kādā SIA “Saldus namu pārvalde” pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās aprēķina un uzskaita katra īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (turpmāk – Nolikums). Nolikuma nosacījumi piemērojami līdz brīdim, kamēr mājas dzīvokļu īpašnieku kopība normatīvo aktu noteiktajā kārtībā pieņēmusi lēmumu par citu kārtību, kādā tiek noteikta un aprēķināta katra īpašnieka maksājamā daļa par konkrēto pakalpojumu.
  Dzīvokļu īpašnieku kopībām, kas atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantam nav pārņēmušas mājas pārvaldīšanas tiesības, maksa par mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem tiek aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.
  Aicinām dzīvokļu īpašniekus normatīvo aktu noteiktā kārtībā pieņemt lēmumu, nosakot kārtību, kādā turpmāk dzīvokļu īpašniekiem aprēķināt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.
   
   
  Saldus Namu Pārvalde
  Peldu iela 3,
  Saldus, Saldus novads, LV-3801
  Latvija
   +371 63807373
    
   

  Bojājumu pieteikšana
  visu diennakti – Tālr.: 63807373